Praktijkvoering

Medi-point is een praktijk voor Biofysische-geneeskunde en Natuur-geneeskunde.

De praktijk is in 1981 door de arts Herman Koning en zijn echtgenote Ans Koning de Vries opgericht

 

 

 

Curriculum Vitae

 Herman Koning heeft na het behalen van zijn artsenbul in 1981 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zich breed georiënteerd in alle facetten van de gezondheidszorg. Vooral gericht op het aspect van het ontstaan van ontregelingen in de gezondheid van de mens en het weer in balans brengen van het eigen herstelvermogen. 
Sinds 1978 volgde hij diverse aanvullende opleidingen in binnen en buitenland zoals: 
Homeopathie, acupunctuur, electroacupunctuur, natuurgeneeswijzen en orthomoleculaire geneeskunde (Nederland en Duitsland), neuraaltherapie en celtherapie (Duitsland), Neuro-Linguistisch-Programmeren en Neuro-Associatief-Coachen (A. Robbins, USA), Regulatie psychologie (Prof. M. Lüscher, Zwitserland), Biofysische geneeskunde en Bio-Informatie-Therapie, levensconforme geneeskunde (Duitsland). 
 
In de loop van de jaren ontwikkeling van een levenskonforme geneeskunde/ geneeskunst (gericht op alle aspecten van het leven). 
 
Hij is lid van diverse beroepsorganisaties zoals:
• Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bioinformatie therapie (A.B.B.) Vanaf 2012 als vakgroep vallend onder de koepelorganisatie AVIG.
• Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (N.A.A.V.)
• Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuur Geneeskunde (ABNG-2000). Vanaf 2012 als vakgroep vallend onder de koepelorganisatie AVIG.
• Internationale Ärzte-Gesellschaft für Biophysikalische Informations Therapie (B.I.T.)
• Gesellschaft der Ärzte für Erfahrungsheilkunde.
• Medizinischer Arbeitskreis Biorezonanz-therapie.
Erelid van de A.B.B.
 
Praktijk onder de naam Medi-point Gezondheidscentrum. 
Een centrum voor levenskonforme geneeskunde, preventief medisch onderzoek, vitaliteitsbevordering.
Naast de werkzaamheden in de eigen praktijk heeft hij activiteiten ontplooid op de volgende terreinen:
• Redactielid Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.
• Bestuurslid MBOG.
• Initiatiefnemer en medeoprichter van de Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bioinformatie therapie (A.B.B. Febr. 1996).
• Voorzitter van de A.B.B. vanaf de oprichting in 1996 tot 2007
• Docent aan de Stichting Opleiding Biofysische geneeskunde.
• Diverse publicaties in vakbladen en het geven van lezingen.