Medi-point
Tel: 0318-525444 | E-mail: info@medi-point.nl

Medi-point gezondheidscentrum

Medipoint is een gezondheidscentrum waar zowel preventieve als curatieve onderzoeken en behandelingen plaatsvinden. Medipoint Gezondheidscentrum werkt volgens uitgangspunten, waarbij kennis, kunde, ervaring en uiterste zorgvuldigheid voorop staan. Ons centrum werkt volgens een geheel nieuw referentiekader in de gezondheidszorg. Een referentiekader dat mensen de mogelijkheid geeft te begrijpen waarom men zich niet fit voelt en ziektes zich kunnen ontwikkelen. Wij focussen ons op, preventie, vitaliteit en totale gezondheidszorg.

Samen werken aan een optimale gezondheid en vitaliteit. 

Mission statement

Onze missie is u te begeleiden bij het voorkomen van gezondheidsproblemen en het vinden van oplossingen bij reeds bestaande klachten. Door gebruik te maken van kennis uit diverse wetenschappelijke richtingen, geef ik u inzicht in de oorzaken van een matige of slechte gezondheid en ziekten, in plaats van alleen symptomen te behandelen.

Praktijkvoering

 

Medi-point is een praktijk voor Biofysische-geneeskunde en Natuur-geneeskunde.

De praktijk is in 1981 door de arts Herman Koning en zijn echtgenote Ans Koning de Vries opgericht