Nutri-Energetische-Systeem (N.E.S)

 Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen.  Deze cellen zijn stuk voor stuk op te vatten als kleine energiebronnen, als kleine accu’s. Organen zijn een bundeling van samenwerkende cellen en vormen zo een grotere en sterkere accu. Wanneer we alle onderdelen van het lichaam zoals atomen, moleculen, cellen, organen, bloedvaten, zenuwbanen, hersenen, bindweefsel etc. als een optelsom van deze accu’s beschouwen dan krijgen we uiteindelijk één grote accu, die van het totale lichaam.

De optelsom van alle kleine accu’s vormt het totale veld van krachten, het Totale-Lichaams-Veld,  ook wel potentiaalveld of kwantumveld genoemd.

Dit veld bestaat uit energie en informatie. Het totale lichaamsveld bevindt zich in en om het lichaam. Hierin zit alle informatie opgeslagen van ons fysieke lichaam en onze psychische gesteldheid. Het is een groot informatie-besturingssysteem, van waaruit alle processen in het lichaam worden gecoördineerd.     

Verstoringen in dit gecombineerde informatie-energieveld, door b.v. chronische ziekten of blokkades in energietransport en/of foute informatie, leiden tot het niet kunnen verrichten van bepaalde noodzakelijke  taken.

Het is als een slechte accu in een auto, waardoor bepaalde functies niet meer goed zijn uit te voeren.

 Met de  N.E.S.  methode wordt het Totale- Lichaams-Veld (T.L.V.) binnen 20 seconden gemeten. Deze bepaling wordt vergeleken met het meest ideale T.L.V.

Via  geavanceerde software wordt hierna uit deze totale veldsterkte de bijdrage van de verschillende onderdelen c.q. orgaansystemen berekend. Aldus krijgen we een indruk welke  onderdelen eventueel in hun energieveld (potentiaalveld) gestoord zijn.  

 De N.E.S. methode is een richtingsdiagnostiek, dwz. het zet je op het spoor waarop je moet letten.

Zie voor aanvullende informatie www.neshealth.com onder NES ProVision