De NES miHealth is een belangrijke ontwikkeling in het  opkomende gebied van de energetische geneeskunde, een wetenschappelijke benadering van geneeskunde die op de energie en informatievelden van ons lichaam werkt. Deze velden bevatten informatie die de activiteiten van het lichaam sturen en controleren.

NES miHealth.

Het NES miHealth systeem is ontstaan uit een verdere ontwikkeling van het NES Health systeem    (zie onder Onderzoekmogelijkheden).In dit handzame, draagbare apparaat zijn 3 ontwikkelingen gecombineerd:

  • Informatie uit NES Health.
  • Global Scaling.
  • Bio-elektrische stimulatie technologie.

De miHealth heeft zowel een meet als therapiefunctie. De meet en therapie instellingen kunnen individueel worden bepaald.

 Zelfgenezend vermogen.

Voor en goede gezondheid is het van belang dat de energievelden van het lichaam harmonieus met elkaar kunnen samenwerken. Dit is afhankelijk van een ongestoorde stroom van energie en informatie.

Alles dat deze natuurlijke stroom van energie en informatie uitwisseling verstoort kan blokkades veroorzaken. Diverse ziekten zoals b.v. chronische en acute stress, verwondingen, chronische en acute infecties kunnen het optimaal functioneren van ons lichaamsveld in de weg staan en daardoor de natuurlijke stroom van energie en informatie verstoren. Dit zet als het ware een rem op het zelf-genezend-vermogen van ons lichaam.

NES miHealth activeert het zelf genezend vermogen van het lichaam d.m.v. het lokaliseren en behandelen van ontregelingen in het biologische veld.

De afgegeven elektromagnetische signalen zijn in staat om ontdekte energieblokkades op te lossen en aldus informatie uitwisseling te verbeteren c.q. weer mogelijk te maken.   

 

Zie voor aanvullende informatie www.neshealth.com  onder NES miHealth