Audiocolortherapie wordt voornamelijk gebruikt om de in aanleg aanwezige lichamelijke- en psychische zwakten (constitutionele zwakten) te versterken. De constitutie van een mens is mede bepalend voor de lichamelijke zwakte, de algemene conditie en de psyche. Tevens is bekend dat de psyche een sterke invloed uitoefent op de werking van het immuunsysteem.
  
Methode 

De Audicolor is een bipolair (tweepolig) apparaat voor kleur en klanktherapie met een ingebouwde Systeem-Informatie (SI) pulser. Deze kleur- en klanktherapie wordt gebruikt voor de versterking van de eigen lichamelijke en psychische aanleg (constitutie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van twaalf kleuren (Goethe) en tonen (Couston), verdeeld over vier octaven. Deze zeer mensvriendelijke therapie kan, met behulp van meer dan 50 therapie- programmaís, individueel worden afgestemd. De toon frequenties worden via een hoofdtelefoon of door een fonator op de patiënt overgebracht. De kleurfrequenties worden via bipolaire therapie-elektroden of via magneetsondes overgebracht.

Werking van de audiocolortherapie
Kleuren en tonen hebben een duidelijk effect op de stemming en het gevoel van de mens. Om vastgelopen (starre) frequentie patronen weer in beweging te krijgen zijn de uitgeteste frequenties van kleuren en tonen zeer geschikt. De audiocolorbehandeling functioneert als een ordenende therapie. Het doel van deze therapie is het herstellen c.q. versterken van het eigen regulatiesysteem waardoor het zelfgenezingsproces wordt geactiveerd.
 
Indicatiegebieden 
De audiocolor werkt ondersteunend bij o.a. slaapstoornissen, uitputtingstoestanden, nerveuze klachten, reumatische ziekten, neurodermitis, allergieën, afweerzwakte, psychische ziekten.
 
Zie ook www.wegamed.de  onder therapie