Voor een goede gezondheid is een snelle aanpassing aan wisselende omgevingsomstandigheden noodzakelijk. Hiervoor is een goede regulatie van de celstofwisseling en het haar omringende milieu een voorwaarde. Bij ziekteprocessen zijn de normale stofwisselingsreacties in hoge mate gestoord. Er is overwegend een degeneratieve tendens, vaak gecombineerd met chronische ontstekingen, pijnen, functie beperkingen enz. Regeneratieprocessen vinden nauwelijks plaats.
 
Stofwisseling 
De stofwisseling omvat alle processen die tot doel hebben het lichaam in stand te houden zoals, opname voedingstoffen, energieproductie, opbouw van weefsel en uitscheiding van afvalstoffen. Alle lichaamscellen zijn voor de aanvoer van voedingstoffen en de afvoer van afvalstoffen aangewezen op een goede functie van het haar omringende milieu (matrix). 
Het gaat hierbij om het dynamisch systeem dat in het hele lichaam met elkaar verbonden is en dat op iedere verandering in de omgeving met aanpassingen reageert.
 
Indicaties
De ZMR is in te zetten bij alle ziekten zowel acuut als chronisch. Door het meten en bijsturen van de ontregelde stofwisseling worden de voorwaarden voor een herstel en ondersteuning van de eigen regeneratiemogelijkheden geschapen. De weg uit iedere chronische ziekte leidt uitsluitend langs het herstellen van de eigen regeneratie mogelijkheden.
 
Indicatiegebieden zijn:
Degeneratieve ziekten, pijnlijke gewrichten en klachten van de wervelkolom, hart en vaatproblemen, orgaanbelastingen (b.v. longen, nieren, lever, darm), allergieën en kan bij kanker ondersteunend zijn. 
Tevens helpt de ZMR mee om het effect van andere therapieën te vergroten zoals b.v. homeopathie, acupunctuur, neuraaltherapie en andere bioinformatie therapieën. 
Met de ZMR is het mogelijk ontregelingen van centrale processen in die stofwisseling snel en zeker te bepalen en afwijkingen van de norm direct bij te sturen.
 
ZMR apparaat
De ZMR is een geautomatiseerd diagnose en behandel apparaat voor de stowisseling. 
De letters betekenen Zell und Milieu Revitalisierung. Met dit apparaat wordt het milieu van de lichaamscellen en de omgeving van deze cellen gemeten en behandeld. 
Deze energetische onderzoekmethode berust op de in 1978 door Prof. Schole ontwikkelde drie-componenten-theorie waarmee een inzichtelijke beschrijving van alle stofwisselingsprocessen mogelijk werd gemaakt. 
Met het ZMR apparaat worden de dieperliggende oorzaken van storingen in de gezondheid automatisch gemeten en deze kunnen door corrigerende signalen automatisch worden bijgestuurd. 
Voor de vertaling van de principes van de ZMR wordt gebruik gemaakt van de inzichten van de biofysica en de biofysische geneeskunde.
 
Voor meer informatie zie  http://z-m-r.de.