De toenemende vervuiling en verstoring van het milieu hebben tot gevolg dat een groot aantal ziektebeelden van karakter verandert. Nieuwe symptomen ontstaan en ook worden er veel symptomen gemaskeerd. Ziekten hebben niet meer een duidelijk herkenbaar verloop. Daarmee wordt de kans groter dat ze niet meer goed kunnen worden gediagnostiseerd. Tevens is door het jarenlang verzamelen van giffen en ballaststoffen het immuunsysteem van het lichaam vaak zo geblokkeerd dat het niet meer in staat is op natuurlijke therapievormen te reageren. 

 
Daarom moet het organisme, alvorens met een verdere behandeling door te gaan, grondig worden ontgift.
 
De Matrix 
Onder de matrix verstaan we het zachte bindweefsel in ons lichaam. Hierin vinden onze belangrijkste levensprocessen plaats. De matrix wordt ook wel het Basis-Bio-Regulatie-Systeem (B.B.R.S.) genoemd. Het B.B.R.S. is overal in ons lichaam aanwezig. Zij vormt een groot deel van de totale massa van ons lichaam. Alle organen en orgaancellen liggen in het B.B.R.S. ingebed. De matrix of B.B.R.S. fungeert als een soort doorgeefstation. Voedingstoffen, hormonen en stoffen uit zenuwuiteinden komen via de matrix bij de cellen aan. Ook de afgedankte stofwisselingsproducten uit de cellen bereiken via dit systeem weer de fijne bloedvaatjes(capillairen) en het lymfesysteem. 
Tevens is een belangrijk deel van ons afweersysteem in de matrix gelokaliseerd.
 
Storingen in de Matrix 
Stofwisselingsproducten uit de cellen en de overblijfselen van allerlei ziekteverwekkers, die niet worden verwerkt en niet zijn afgevoerd, worden in de matrix opgeslagen. We spreken dan van een verslakking. Deze verslakking beïnvloedt direct onze weerstand en kan aanleiding geven tot beschadigingen van orgaancellen. Hierdoor kunnen chronische ziekten ontstaan.
  
De Matrix Regeneratie Therapie  
De Matrix-Regeneratie-Therapie (MRT) maakt de belastende stoffen uit het weefsel vrij en zorgt er tevens voor dat het lichaam deze stoffen kan afvoeren. Het aldus van zijn oude belastingen bevrijde organisme kan zich herstellen en is weer beter in staat op nieuwe prikkels te reageren. Hierdoor wordt een optimalere uitgangspositie voor verdere therapieën geschapen. Met de MRT wordt een nieuwe behandelingsmethode geïntroduceerd welke bij veel ziektes kan worden ingezet.
  
Matrix Regeneratie Therapie met de MRT 503

 

Meerdere onderdelen werken samen en versterken elkaar zoals: 
• Ritmische zuigmassage ter ondersteuning van de lymfestroom. 
• Gemoduleerde gelijkstroom, als elektronenleverancier.  
• Pulserend magneetveld voor het activieren van de  
   celstofwisseling.
• Polssynchroon vacuüm om de stuwing in de kleine bloedvaatjes te ontlasten. 
• Doorstroming met infarood licht om alle cellen op te laden.
• Signaalverwerking in het apparaat met behulp van fysiologische transformatie.
• Extra informatie ter ondersteuning van de ontgifting.
• Bio feedback van ontstekingshaarden met het hersengebied.
   
Indicatie gebieden
De Matrix-Regeneratie-Therapie (M.R.T.) is een optimale voorbereiding voor alle daarna volgende therapieën. Zij heeft hierdoor een groot toepassingsgebied. Voor behandelingen komen in aanmerking: Reumatische ziekten, artrose, chronische klachten, astmatische bronchitis, allergieën, chronische huidziekten, verminderde weerstand, lymfestuwingen, klachten van de wervelkolom, cellulitis, bindweefselzwakte. Tevens kan de M.R.T. ondersteunend zijn bij tumorziekten. Voor verdere informatie over de matrix en zijn functie, klik hier. 
 
Zie ook www.m-r-t.eu
 
*** Iedere behandeling met de M.R.T. geeft aan het immuunsysteem een sterke prikkel. Deze prikkel mobiliseert de lichaamseigen afweerkrachten. De M.R.T. is geen opzich zelf staande therapie, doch dient te worden ingepast in een totale aanpak.