Declaraties

 

Betaling
Bij vertrek wordt u de rekening aangeboden. 
Betaling kan via PIN of contant.
   
Vergoedingen
Voor vergoeding van de gemaakte kosten dient u uw ziektekosten polis te raadplegen. 
De vergoeding is afhankelijk van de polis voorwaarden.